Daftar Surat Dalam Al Quran Dan Jumlah Ayatnya Lengkap

Daftar Surat Dalam Al Quran Dan Jumlah Ayatnya

Surat Dalam Al Quran Dan Jumlah Ayatnya | Al-quran adalah kitab suci umat islam yang menjadi pedoman hidup bagi setiap umat islam supaya mendapat kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai umat islam, apakah sobat sudah tahu ada berapakah jumlah surat yang ada dalam al-quran? kemudian berapa jumlah keseluruhan ayatnya?

Artikel ini akan menyajikan daftar surat dalam al quran dan jumlah ayatnya agar sobat bisa mengenal lebih jauh mengenai nama-nama surat dalam al-quran berikut dengan jumlah ayat-ayatnya.

Baca juga : Ayat Quran Tentang Berbakti Kepada Ibu Bapak

Daftar Surat Dalam Al Quran Dan Jumlah Ayatnya Lengkap

Jumlah Surat Al Quran Dan Ayatnya

NO

NAMA SURAH

Arti

JUMLAH AYAT

1

Surat Al-Fatihah

Pembukaan

7

2

Surat Al-Baqarah

Sapi Betina

286

3

Surah Ali ‘Imran

Keluarga Imran

200

4

Surah An-Nisa

Wanita

176

5

Surat Al-Ma’idah

Jamuan (Hidangan Makanan)

120

6

Surat Al-An’am

Binatang Ternak

165

7

Surat Al-A’raf

Tempat-tempat Tinggi

206

8

Surat Al-Anfal

Rampasan Perang

75

9

Surah At-Tawbah

Pengampunan

129

10

Surah Yunus

Yunus

109

11

Surah Hud

Hud

123

12

Surah Yusuf

Yusuf

111

13

Surah Ar-Ra’d

Guruh (Petir)

43

14

Surah Ibrahim

Ibrahim

52

15

Surat Al-Hijr

Bukit

99

16

Surah An-Nahl

Lebah Madu

128

17

Surat Al-Isra

Perjalanan Malam

111

18

Surat Al-Kahfi

Para Penghuni Gua

110

19

Surah Maryam

Maryam

98

20

Surah Taha

Tha-Ha

135

21

Surat Al-Anbiyaa

Para Nabi

112

22

Surat Al-Hajj

Haji

78

23

Surat Al-Mu’minun

Orang-orang Mukmin

118

24

Surah An-Nur

Cahaya

64

25

Surat Al-Furqan

Pembeda

77

26

Surah Ash-Shu’araa

Penyair

227

27

Surat An-Naml

Semut

93

28

Surat Al-Qashash

Kisah-kisah

88

29

Surah Al-Ankabut

Laba-laba

69

30

Surah Ar-Rum

Bangsa Romawi

60

31

Surat Luqman

Luqman

34

32

Surah As-Sajdah

Sujud

30

33

Surat Al-Ahzab

Golongan yang Bersekutu

73

34

Surah Saba

Kaum Saba

54

35

Surah Faathir

Pencipta

45

36

Surat Ya-Sin

Yas Sin

83

37

Surah QS. Ash-Shaffat

Barisan-barisan

182

38

Surah Sad

Shad

88

39

Surah Az-Zumar

Para Rombongan

75

40

Surat Al-Mu’min

Orang-orang beriman

85

41

Surah Fussilat

Yang Dijelaskan

54

42

Surah Ash-Shura

Musyawarah

53

43

Surah Az-Zukhruf

Perhiasan

89

44

Surat Ad-Dukhan

Kabut

59

45

Surat Al-Jathiyah

Yang Bertekuk Lutut

37

46

Surat Al-Ahqaf

Bukit-bukir Pasir

35

47

Surah Muhammad

Muhammad

38

48

Surah Al-Fat-h

Kemenangan

29

49

Surah Al-Hujurat

Kamar-kamar

18

50

Surah Qaaf

Qaf

45

51

Surah Adh-Dhariyat

Angin yang Menerbangkan

60

52

Surah At-Tur

Bukit

49

53

Surat An-Najm

Bintang

62

54

Surat Al-Qamar

Bulan

55

55

Surah Ar-Rahman

Yang Maha Pemurah

78

56

Surat Al-Waaqi’ah

Hari Kiamat

96

57

Surat Al-Hadid

Besi

29

58

Surat Al-Mujadilah

Wanita yang Menggugat

22

59

Surat Al-Hasyr

Pengusiran

24

60

Surat Al-Mumtahanah

Wanita yang Diuji

13

61

Surah As-Shaff

Barisan

14

62

Surat Al-jumu’ah

Hari Jum’at

11

63

Surat Al-Munafiqun

Kaum Munafik

11

64

Surah At-Taghabun

Hari Dinampakkan Kesalahan

18

65

Surah At-talaq

Perceraian

12

66

Surah At-Tahrim

Mengharamkan

12

67

Surat Al-Mulk

Kerajaan

30

68

Surat Al-Qalam

Pena

52

69

Surat Al-haqqah

Kenyataan (Hari Kiamat)

52

70

Surat Al-Ma’arij

Tempat yang Naik

44

71

Surah Nuh

Nuh

28

72

Surat Al-Jinn

Jin

28

73

Surah Al-Muzzammil

Orang yang Berselimut

20

74

Surah Al-Muddatsir

Orang yang Berkemul

56

75

Surat Al-Qiyamah

Hari Berbangkit

40

76

Surah Al-Insan

Manusia

31

77

Surat Al-Mursalat

Malaikat-malaikat yang Diutus

50

78

Surah An-Nabaa

Berita Besar

40

79

Surah An-Nazi’at

Malaikat yang Mencabut

46

80

Surat ‘Abasa

Ia Bermuka Masam

42

81

Surah At-Takwir

Menggulung

29

82

Surat Al-Infitar

Terbelah

19

83

Surah Al-Mutaffifin

Orang-orang Curang

36

84

Surat Al-Inshiqaq

Terbelah

25

85

Surat Al-Buruj

Gugusan Bintang

22

86

Surah At-Tariq

Yang Datang di Malam Hari

17

87

Surat Al-A’la

Yang Paling Tinggi

19

88

Surat Al-Ghashiyah

Hari Pembalasan

26

89

Surat Al-Fajr

Fajar

30

90

Surat Al-Balad

Negeri

20

91

Surah Ash-Shams

Matahari

15

92

Surat Al-Lail

Malam

21

93

Surah Adz-Dhuha

Waktu Dhuha

11

94

Surat Al-Syarh

Melapangkan

8

95

Surah At-Tin

Buah Tin

8

96

Surat Al-‘Alaq

Segumpal Darah

19

97

Surat Al-Qadr

Kemuliaan

5

98

Surah Al-Bayyinah

Pembuktian

8

99

Surat Al-Zalzalah

Kegoncangan

8

100

Surat Al-‘Adiyat

Berlari Kencang

11

101

Surat Al-Qari’ah

Hari Kiamat

11

102

Surah At-Takatsur

Bermegah-megahan

8

103

Surat Al-‘Asr

Waktu Sore

3

104

Surat Al-Humazah

Pengumpat

9

105

Surat Al-Fil

Gajah

5

106

Surah Quraish

Suku Quraisy

4

107

Surat Al-Ma’un

Barang yang Berguna

7

108

Surat Al-Kautsar

Nikmat Berlimpah

3

109

Surat Al-orang-orang kafir

Orang-orang Kafir

6

110

Surat An-Nashr

Pertolongan

3

111

Surat Al-Lahab

Gejolak Api (Sabut)

5

112

Surat Al-Ikhlas

Ikhlash

4

113

Surah Al-Falaq

Waktu Shubuh

5

114

Surah Al-Nas

Umat Manusia

6

Jumlah Total Ayat

6236

Mengetahui nma-nama surat berikut dengan jumlah ayatnya tentu bisa membuat kita mengenal lebih dekat dengan al-quran sebagai pedoman hidup kita. Demikian uraian Surat Dalam Al Quran Dan Jumlah Ayatnya yang perlu sobat ketahui. Wallahu A’lam bi Shawaab.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.