Isim Kana Dan Saudaranya Dalam Bahasa Arab

Isim Kana Dan Saudaranya Serta Contohnya

Isim Kana Dan Saudaranya – Sebelum membahas lebih jauh mengenai isim kana berikut dengan saudara-saudaranya, perlu diketahui bahwa kana dan saudaranya tersebut termasuk salhsatu amil yang biasa memasuki mubtada dan khabar.

Baca juga : Pengertian Mubtada dan Khabar

Adapun amil-amil yang sering memasuki mubtada dan khabar tersebut ialah :

  1. Kana dan saudaranya
  2. inna dan saudaranya
  3. zhanna dan saudaranya

Ketiga amil tersebut memiliki aturan-aturannya masing-masing, dimana ia akan dibahas pada tulisan-tulisan selanjutnya.

Isim Kana Dan Saudaranya Dalam Bahasa Arab

Isim Kana & Saudaranya

  • Isim Kana dan Saudaranya

Apabila kana dan saudaranya memasuki mubtada maka ia akan me-rafa’kan mubtadanya (isimnya) dan dan menashabkan khabarnya.

Contoh :

زَيْدٌ قَائِمٌ → menjadi → كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا

Kata قَائِمٌ yang kedudukannya sebagai khabar sebelumnya ber-i’rab rafa’ berubah menjadi nashab قَائِمًا yang ditandai dengan fathah. Lihat disini : Tanda-Tanda Irab Nashob

Adapun rincian dari kana dan saudaranya tersebut ialah sebagai berikut :

 كَانَ = Bermakna menggambarkan keadaan

امسى = Bermakna menggambarkan waktu sore hari

اَصْبَحَ = Bermakna menggambarkan waktu pagi

اَضْحى = Bermakna menggambarkan waktu dhuha

ظَلَّ = Bermakna menggambarkan waktu siang hari

بَاتَ = Bermakna menggambarkan waktu malam hari

صَارَ = Bermakna menggambarkan dari satu keadaan menjadi keadaan lain

لَيْسَ = Bermakna meniadakan

مَازَالَ = Bermakna tidak terputus-putus

مَاانْفَكَ = Bermakna tidak terputus-putus

مَافَتِئَ = Bermakna tidak terputus-putus

مَابَرِحَ = Bermakna tidak terputus-putus

مَادَامَ = = Bermakna tetap dan terus-menerus

Dan derivari dari lafadz-lafadz tersebut di atas misalnya كَانَ – يَكُوْنُ – كُنْ dan اَصْبَحَ – يُصْبِحُ – اَصْبِحْ

Demikian penjelasan mengenai isim kana dan saudaranya dalam kaidah ilmu nahwu bahasa arab yang disertai dengan contohnya, semoga mudah difahami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.