Isim Kana Dan Saudaranya Dalam Bahasa Arab

Isim Kana Dan Saudaranya Serta Contohnya

Isim Kana Dan Saudaranya – Sebelum membahas lebih jauh mengenai isim kana berikut dengan saudara-saudaranya, perlu diketahui bahwa kana dan saudaranya tersebut termasuk salhsatu amil yang biasa memasuki mubtada dan khabar.

Baca juga : Pengertian Mubtada dan Khabar

Adapun amil-amil yang sering memasuki mubtada dan khabar tersebut ialah :

  1. Kana dan saudaranya
  2. inna dan saudaranya
  3. zhanna dan saudaranya

Ketiga amil tersebut memiliki aturan-aturannya masing-masing, dimana ia akan dibahas pada tulisan-tulisan selanjutnya.

Isim Kana Dan Saudaranya Dalam Bahasa Arab

Isim Kana & Saudaranya

  • Isim Kana dan Saudaranya

Apabila kana dan saudaranya memasuki mubtada maka ia akan me-rafa’kan mubtadanya (isimnya) dan dan menashabkan khabarnya.

Contoh :

زَيْدٌ قَائِمٌ → menjadi → كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا

Kata قَائِمٌ yang kedudukannya sebagai khabar sebelumnya ber-i’rab rafa’ berubah menjadi nashab قَائِمًا yang ditandai dengan fathah. Lihat disini : Tanda-Tanda Irab Nashob

Adapun rincian dari kana dan saudaranya tersebut ialah sebagai berikut :

 كَانَ = Bermakna menggambarkan keadaan

امسى = Bermakna menggambarkan waktu sore hari

اَصْبَحَ = Bermakna menggambarkan waktu pagi

اَضْحى = Bermakna menggambarkan waktu dhuha

ظَلَّ = Bermakna menggambarkan waktu siang hari

بَاتَ = Bermakna menggambarkan waktu malam hari

صَارَ = Bermakna menggambarkan dari satu keadaan menjadi keadaan lain

لَيْسَ = Bermakna meniadakan

مَازَالَ = Bermakna tidak terputus-putus

مَاانْفَكَ = Bermakna tidak terputus-putus

مَافَتِئَ = Bermakna tidak terputus-putus

مَابَرِحَ = Bermakna tidak terputus-putus

مَادَامَ = = Bermakna tetap dan terus-menerus

Dan derivari dari lafadz-lafadz tersebut di atas misalnya كَانَ – يَكُوْنُ – كُنْ dan اَصْبَحَ – يُصْبِحُ – اَصْبِحْ

Demikian penjelasan mengenai isim kana dan saudaranya dalam kaidah ilmu nahwu bahasa arab yang disertai dengan contohnya, semoga mudah difahami.

Tinggalkan Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.