Macam-Macam Khabar Dan Contohnya

Macam-Macam Khabar Dan Contoh Kalimatnya

Macam-Macam Khabar – Membahas materi ilmu nahwu yang berkaitan dengan khabar sebenarnya sudah dibahas pada tulisan sebelumnya, yaitu postingan yang berjudul mubtada dan khbar, namun pada tulisan tersebut materi tentang khabar dirasa sangat sedikit dan perlu pembahasan lebih lanjut, ini sangat berguna bagi teman-teman yang belum memahami betul apa itu khabar.

Lihat tulisan sebelumnya : Pengertian Mubtada dan Khabar

Kali ini akan kita bahas sekilas tentang khabar dan macam-macam khabar dalam ilmu nahwu.

macam-macam khabar

macam khabar

Sebagaimana tulisan sebelumnya, yang dimaksud khabar ialah isim yang i’rabnya selalu dalam keadan rafa’, dan posisinya selalu disandarkan pada mubtada.

Macam-macam khabar

Khabar terdiri atas dua bagian, yaitu khabar mufrad dan khabar ghair mufrad.

  • Khabar Mufrad

Yang dimaksud dengan khabar mufrad ialah :

مَا لَيْسَ جُمْلَةً وَلاَشِبْهَهَا

Yaitu khabar yang bukan berupa jumlah dan bukan pula yang menyerupai jumlah.

Jadi, yang dimaksud dengan “mufrad” disini bukanlah isim mufrad karena isim mufrad adalah isim yang menunjukan makna tunggal. (Lihat disini :Pengertian Isim Mufrod)Sehingga, meskipun ia bentuknya tatsniyah ataupun jamak, jika ia bukan jumlah atau yang menyerupainya (sibh jumlah) maka ia termasuk khabar mufrad.

Contoh :

زَيْدٌ قَائِمٌ

زَيْدَانِ قَائِمَانِ

زَيْدُونَ قَائِمُونَ

  • Khabar Ghair Mufrad
Baca Juga :   Contoh Isim Nakiroh Dalam Surat Al-Baqarah

Yang dimaksud dengan khabar ghair mufrad ialah khabar yang terdiri dari jar dan majrur, zharaf, fiil dan fa’ilnya (jumlah fi’liyah), serta mubtada dan khabarnya (jumlah ismiyah).

Khabar mufrad yang terdiri dari jar dan majrur :

زَيْدٌ فِى الدَّرِ = Zaid berada di dalam rumah

yang menjadi contoh khabarnya ialah kata فِى الدَّرِ yang terdiri dari jar dan majrur. Apa itu jar dan majrur ? lihat disini : Huruf Jar Dalam Bahasa Arab

Khabar mufrad yang terdiri dari zharaf :

زَيْدٌ عِنْدَكَ = Zaid berada di sisimu.

Yang menjadi contoh khabarnya ialah kata عِنْدَكَ dimana ia adalah zharaf makan (tempat).

Khabar mufrad yang terdiri dari jumlah fi’liyah :

زَيْدٌ مَاتَ اَبُوْهُ = Zaid, Ayahnya telah meninggal.

Yang menjadi contoh khabarnya ialah kata مَاتَ اَبُوْهُ dimana ia terdiri fi’il dan fa’il.

Khabar mufrad yang terdiri dari Jumlah ismiyah :

زَيْدٌ جَارِيَتُهُ ذَاهِبَةٌ = Zaid, hamba perempuannya pergi.

Yang menjadi contoh khabarnya ialah kata جَارِيَتُهُ ذَاهِبَةٌ dimana ia terdiri dari mubtada dan khabar.

Demikian kelanjutan pembahasan mengenai macam-macam khabar dan contoh kalimatnya dalam bahasa arab. Semoga bermanfaat…

Yang dicari:


Tinggalkan Komentar